Rury precyzyje, stalowe, o przekroju okrĻg≥ymĆrednica
1
1,2
1,5
2
14
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
brak
16
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
18
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
19
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
20
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
22
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
23
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
25
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
28
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
30
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
32
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
34
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
35
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
38
brak
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
40
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
43
brak
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
45
brak
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
48
brak
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
50
brak
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
57
brak
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
60
brak
dostÍpne
dostÍpne
dostÍpne
Inne przekroje


>
Wymiar
1,0
1,2
1,25
1,5
2,0
Owal
25x15
brak
brak
brak
brak
dostÍpne
30x15
brak
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
35x15
brak
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
36x16
brak
brak
dostÍpne
brak
brak
38x20
brak
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
50x25
brak
brak
brak
brak
dostÍpne
50x30
brak
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
Semi owal
30x10
brak
dostÍpne
brak
dostÍpne
brak
40x20
brak
dostÍpne
brak
dostÍpne
brak
40x30
brak
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
Kwadrat
12x12
dostÍpne
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
14x14
dostÍpne
dostÍpne
brak
dostÍpne
brak
15x15
dostÍpne
dostÍpne
brak
dostÍpne
brak
16x16
dostÍpne
dostÍpne
brak
dostÍpne
brak
18x18
dostÍpne
dostÍpne
brak
dostÍpne
brak
19x19
dostÍpne
dostÍpne
brak
dostÍpne
brak
20x20
dostÍpne
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
22x22
brak
brak
dostÍpne
brak
brak
25x25
dostÍpne
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
30x30
dostÍpne
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
35x35
dostÍpne
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
40x40
brak
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
45x45
brak
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
ProstokĻt
20x10
dostÍpne
dostÍpne
brak
dostÍpne
brak
20x15
dostÍpne
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
25x10
dostÍpne
dostÍpne
brak
dostÍpne
brak
25x15
dostÍpne
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
25x20
dostÍpne
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
30x10
dostÍpne
dostÍpne
brak
dostÍpne
brak
30x15
dostÍpne
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
30x18
dostÍpne
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
30x20
dostÍpne
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
35x15
dostÍpne
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
35x20
dostÍpne
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
40x10
dostÍpne
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
40x15
dostÍpne
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
40x20
dostÍpne
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
40x25
brak
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
40x30
brak
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
45x25
brak
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
50x20
brak
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
50x25
brak
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
50x30
brak
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
50x40
brak
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
60x30
brak
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
Elipsa
30x15
brak
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne
35x20
brak
dostÍpne
brak
dostÍpne
dostÍpne